Guidance and Counselling

Öğrenci Gözlem ve Değerlendirmeleri

Öğrencilerin gelişim durumları, güçlü ve gelişime açık yönleri sınıf çalışmalarında, branş derslerinde, oyun odasında, yemekhanede ve diğer ortamlarda gözlemlenerek psikolojik danışman ve öğretmenler tarafından değerlendirilir. Takip ve destek çalışmaları veli işbirliği sağlanarak yapılır. Öğrencinin ilkokula hazır oluş durumu değerlendirilir. Öğrencilerin sorumluluk, saygı, dürüstlük, adalet gibi kavramları öğrenmelerini bu değerlere ilişkin beceri geliştirmelerini sağlayacak değer eğitimi programı uygulanır.

Okul Olgunluğu Testi

Öğrencilere ilkokula hazır oluş ölçeği uygulanarak sonuçlar veli ve öğretmen ile paylaşılır.

Veli İşbirlikli Çalışmalar

Bu gözlem ve değerlendirmeler doğrultusunda öğrenciye ihtiyaç duyduğu rehberlik desteği sınıf öğretmeniyle de işbirliği yapılarak verilir, bireysel görüşmelerde velisi ile paylaşılır. Geliştirme çalışmaları için aile ile ortak planlama yapılır.

Her öğrenci velisi ile dönemde bir kez bireysel değerlendirme görüşmesi yapılır. Ailenin duygu ve düşünceleri alınarak çocuğun eğitim-öğretim sürecine dahil edilir. Takip sürecinde öğrencilerle yapılacak çalışmalar konusunda aileye bilgi verilir, evdeki yaklaşımları ile ilgili aileye önerilerde bulunulur.

Velilere yönelik aile akademisi toplantıları yapılır. ‘Çay Saati Paylaşımları’ adını verdiğimiz bu toplantılarda; Çocuklarımıza Sorumluluk Kazandırma, Çocukluk Korkuları, Cinsel Gelişim, Teknolojiyi Doğru Kullanma, Özdenetim Kazandırmada Ailenin Rolü, 1. sınıfa Başlarken vb. konular üzerinde velilerle sohbet edilerek velilere çocuk yetiştirmede destek sağlanır.